Možnosti dobíjení

*Kupóny lze zakoupit na vybraných prodejnách COOP.

Jak dobít kupónem

Po setření políčka na kupónu lze dobít

Jak dobít bankovním převodem

Účet příjemce: 317 202 233/ 0300
Částka: minimální částka pro dobití je 150 Kč
Variabilní symbol: Telefonní číslo (př. 778123456)

Jak dobít platební kartou

Ve webové samoobsluze volba možnosti „Dobít kredit„. 
V sekci pro dobití zvolíte Platební kartou a postupujete dle pokynů.

Mobilní tankování

Pomocí této služby lze nastavit automatické dobití zvolené částky, pokud kredit klesne pod určitou výši.

Postup stejný jako v případě dobití kreditní kartou, se zaškrtnutím volby Mobilní tankování.