Roaming

 

Volání v zahraničí – tzv. roaming

Od 12. 6. 2017 dojde ke zrušení poplatků za roaming v rámci Evropské unie. Ceník platný k 12. 6. 2017 naleznete zde.

Zároveň došlo k přesunutí zemí Švýcarsko a Andorra ze Zóny 1 do Zóny 2 – dojde tedy ke zdražení telekomunikačních služeb z těchto zemí.

Vaše karta má standardně aktivovanou doplňkovou službu Roaming neboli Volání v zahraničí, díky níž je zajištěna dostupnost v zahraničí i odchozí volání, SMS a datové připojení ze zahraničí.

Cena odchozího hovoru i příchozího hovoru, SMS a datového připojení závisí na tom, ve které zemi se zákazník nachází. Všechny potřebné informace o cenách a rozdělení zemí najdete v Ceníku.

Zvolit správného operátora

Pokud budete chtít v zahraničí využívat všechny služby stejně tak, jako v České republice (odchozí/příchozí hovory, odchozí/příchozí SMS), musí být Váš mobilní telefon zaregistrován v síti podporovaného partnera. Seznam Camel (podporovaných) partnerů naleznete zde.

Operátor z Camel listu Jiný operátor
Odchozí hovory ANO NE
Příchozí hovory ANO ANO
Odchozí SMS ANO ANO
Příchozí SMS ANO ANO

Výchozí nastavení Vašeho mobilního telefonu je takové, že se bude automaticky snažit vyhledat preferovanou síť z Camel listu. Proto vyčkejte s ručním nastavením do té doby, než zjistíte, kam se automaticky zaregistroval Váš mobilní telefon.

Pokud síť z Camel listu bude mít nízký signál nebo špatné pokrytí, telefon si automaticky vybere jinou síť s lepším signálem. Z takto zaregistrovaného telefonu Vám nepůjdou uskutečňovat odchozí hovory. Je to z bezpečnostního důvodu, který zabraňuje nežádoucím výdajům v případě ztráty nebo krádeže SIM karty.

Ručně nastavit síť v telefonu doporučujeme v těchto případech:

  • pokud se Váš mobilní telefon automaticky nepřihlásí do žádné sítě
  • pokud jste i s mobilním telefonem v příhraniční oblasti
  • pokud si chcete nastavit konkrétního operátora

Blokování roamingu

Pokud nechcete v zahraničí využívat datové připojení, lze přístup na internet v zahraničí zablokovat v mobilním telefonu deaktivací mobilního roamingu. Záleží na konkrétním typu mobilního telefonu, kde se v menu nachází funkce deaktivace.

Pokud nechcete využívat službu Volání v zahraničí, je možné ji deaktivovat v zákaznické samoobsluze nebo pomocí SMS ve tvaru ROAMINGmezeraD na číslo 8844 nebo na informační lince 234 499 444.

Maledivy – omlouváme se, ale v dané oblasti neposkytujeme datové služby a MMS

 

Smluvní partneři COOP Mobil pro ROAMING